Elamud


Eluruumide nõudluse kasvu on kaasa toonud vajaduse arendada välja uusi kõrghooneid ja uuendada olemasolevaid. Need parandused hõlmavad sageli hoone soojustõhususe parandamist ja hoone välistarindi kindlustamist. See võib sageli seada suuremaid nõudeid alussõrestikule ja kinnitussüsteemidele, seda eelkõige sõrestikusüsteemile pandud suurte koormuste ja piiratud esmaste kinnituskohtade tõttu. Vaadake, kuidas kasutati selle probleemi ületamiseks SFS-i veekindla fassaadikattesüsteemi alussõrestikku NVELOPE®.
Laeb
Laeb