Veekindlad fassaadikattesüsteemid


See RIBA-akrediteeritud täiendkoolitus on välja töötatud eesmärgiga tutvustada veekindlate fassaadikattesüsteemide põhimõtteid, nende eeliseid ja tugisüsteemide enamlevinud tüüpe. See näitab peamisi valdkondi, mida tuleb projekti osana arvesse võtta, nagu tule- ja soojusnäitajad, ning tuuakse esile tööriistade tüübid, mis on saadaval spetsifikatsiooni koostaja toetamiseks.

Võtmeteemad on järgmised:

  • Kuidas veekindlad süsteemid toimivad ja millist kasu need võivad hoonele tuua
  • Peamised tegurid, millega tuleks süsteemi projekteerimisel positiivse tulemuse saamiseks arvestada
  • Kõnealuste süsteemide tulekindlus ja asjakohased standardid
  • Esitletakse levinumaid tugisüsteemide tüüpe
  • Staatiline ja termiline arvutus ning tööriistad projekteerimisprotsessi hõlbustamiseks

Laeb
Laeb