Keskkonnamõju

 

Keskkonna kaitsmine on oluline. Just sellepärast on ehituse keskkonnamõju vähendamine meie jaoks üks peamisi eesmärke.

SFS soov on muuta kindlaks hooned, kus me elame, töötame ja mängime, kindlustades seejuures kogu maailma tulevikku. Üks viis selle ülesande lahendamiseks on uurida, kuidas me saaksime vähendada nende projektide keskkonnamõju, milles me osaleme, ning ühtlasi omaenese ökoloogilist jalajälge. See hõlmab meie tootmisprotsesside pidevat täiustamist, ehitusprotsessis tehtavate otsuste parandamise võimaluste analüüsimist ja meetodite väljatöötamist, mis võimaldavad vähendada kogu hoone elutsükli kulusid.

Hoone soojuskasutus

Üks keskkonnamõju vähendamise põhitegureid on kogu maailma loodusvarade parem kasutamine. Hoonete puhul tähendab see, et peame uurima, kuidas saaksime vähendada soojuskadudest tulenevat energiakulu, mis on ehitatud keskkonnas üks suurimaid süsinikuheite mõjutajaid.

Koos meie hoonekarpide ehitamisele spetsialiseerunud ettevõtetega teeb SFS kõik endast oleneva tagamaks, et hoonekarbid vähendavad soojuskadusid - alates õigete kinnitusvahendite kasutamisest kuni isolatsioonimaterjalide toimivuse parandamiseni külmasildade tekke vähendamise abil.
 

SFS: kogemused ja kvaliteet

Otsuste tegemise hõlbustamiseks ehitusprotsessis on SFS-il mitmeid digitaalseid töövahendeid, millest on hoone projekteerimisel kasu, ning me täiustame neid pidevalt, tuginedes saadud andmetele ja kogemustele.

Oma kinnitusvahendite tootmise kogemuste ning ISO standarditele vastavate testimiskeskustega jätkame me innovatiivsete toodete väljatöötamist, mis tagavad hoonete parema soojuskasutuse..

Kogu elutsükli kulud

Keskkonnamõju vähendamisega ei tegeleta üksnes juba kasutusel olevate hoonete juures. Me eeldame, et 80% 2050. aastal kasutuses olevatest hoonetest ehitatakse praegusel ajal.

See tähendab, et lisaks soojustõhususele peavad hooned ja nendes olevad elemendid olema kauakestvad. Ka hooldusvajadust tuleb vähendada, sest iga mittevajalik tegevus toob kaasa süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemise.

BIM ja digitaalehitus

Selle saavutamiseks kasutame me BIM-i (ehitusinformatsiooni modelleerimist) ning digitaalseid liitreaalsuse tehnoloogiaid. Need tööriistad võimaldavad meil teavitada otsuste langetajaid elementide eeldatavast kestusest ja sellest, millal on vaja hooldust hoone toimivuse säilitamiseks.

BIM projekteerimisandmete abil saame usaldusväärselt näidata tooteid, mida saab uutes hoonetes taaskasutada, kui senised hooned on jõudnud oma kasutusea lõppu. SFS kasutab ka keskkonnasõbralike toodete deklaratsioone, et tagada meie ökoloogilise jalajälje täielik selgus ja läbipaistvus.

Lisateavet selle kohta, kuidas me ehituses digitaliseerimist kasutame, leiate meie digitaalse ehituse rubriigist


Teid võib huvitada ka...

Laeb
Laeb
Close now