Ohutumad hooned

 

Ohutus ehitusobjektil on äärmiselt tähtis, kuid see on oluline ka hoonete pikaajalise turvalisuse tagamiseks.

Riskide vähendamine ei ole ühekordne tegevus. See on vajalik nii projekti käigus kui ka kogu hoone eluea jooksul. Järgnevalt on loetletud mõned peamised tegurid, millega tuleb arvestada, et tagada hoone ohutus.

Kasutage arukalt kaasaegseid ehitusmeetodeid

Ennekõike on kaasaegsete ehitusmeetodite rakendamine ülioluline riskide vähendamiseks ehitusplatsil. Ehitusnõudeid ning tervise- ja ohutusstandardeid täiustatakse pidevalt, kuna kõigi tööde tegemiseks leitakse aja jooksul üha targemaid viise. Ja esmane prioriteet on alati riskide vähendamine.

Kaasaegseid ehitusmeetodeid on eraldi rubriigis põhjalikumalt kirjeldatud, kuid rõhutame sellegipoolest, et nende põhimõtete üha tõhusam kasutamine on ohutuse seisukohast ülitähtis nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis.

Keskenduge andmetele…

Projekteerimise ja tehniliste valikute tegemise protsess on oma olemuselt andmepõhine. Kuna ehitusmaailmas kasutatakse laialdaselt ehitusinfo modelleerimist (BIM), on saadaval palju põhjalikke andmeid, mis aitavad teil hooneid ohutult projekteerida. Ent peale selle võib andmetest alustamine – ja nende mõistmine – aidata teil ehitusetappe planeerida viisil, mis vähendab erinevaid riske. Niisiis, enne kui alustate, kasutage andmeid riskide osas teadlikumate otsuste tegemiseks.

…ja tuginege alati teadmistele

Seoses sellega, kuivõrd asjade internetis integreeritakse üha enam andmeid füüsiliste seadmetega, saate muuta riski vähendamise pidevalt täiustuvaks protsessiks. Lihtsalt ehitage teadmistele tuginedes. Pidevad seire- ja sidesüsteemid peaksid olema osa teie protsessist ja hoonest endast, koos kiire teabevahetusega, millest tulenevad vajalikud meetmed, olgu selleks siis remont, asendus või taassertifitseerimine.

Selle tehnoloogia arenedes võib eeldada virtuaal- ja liitreaalsuse laiemat rakendamist ning täpsemaid tehisintellekti programme, mis aitavad kaasa prognoosivale ja ennetavale hooldusele – ent ka praegu on hoone turvalisuse tagamisel kogu selle elutsükli jooksul kõige tähtsam just nimelt arukas toimimine.

Mõelge kukkumiskaitsesüsteemidele pikas perspektiivis

Me tunneme kukkumiskaitsesüsteeme. Ja teame, et nende parim kasutamine eeldab terviklikku ülevaadet ning pikaajalist lähenemist. Käsitlege oma süsteemi samamoodi nagu hoonet: mõeldes süsteemi kogu elutsüklile. Teie valik peab olema tugev ja töökindel, et kaitsta inimesi ja hoone konstruktsiooni.

Sarnaselt ennetava hooldusega, mida tuleks alati eelistada jooksvale remondile, peaks teie süsteem vastama edaspidistele hooldusvajadustele nii kogu selle tööea kui ka hoone eeldatava elukaare jooksul.


Teid võib huvitada ka...

Laeb
Laeb
Close now