Veekindlad fassaadikattesüsteemid


See RIBA akrediteeritud õppeprogramm on välja töötatud eesmärgiga tutvustada veekindlate fassaadikattesüsteemide põhimõtteid, nende eeliseid ja tugisüsteemide enamlevinud tüüpe. Kirjeldatakse peamisi valdkondi, mida tuleb projekti osana arvesse võtta, nagu tule- ja soojusnäitajad, ning tuuakse välja tööriistade tüübid, mis on saadaval spetsifikatsiooni koostaja toetamiseks.

Võtmeteemad on järgmised:

  • Kuidas veekindlad süsteemid toimivad ja millist kasu need võivad hoonele tuua;
  • Peamised tegurid, millega tuleks süsteemi projekteerimisel positiivse tulemuse saamiseks arvestada;
  • Kõnealuste süsteemide tulekindlus ja asjakohased standardid;
  • Esitletakse levinumaid tugisüsteemide tüüpe;
  • Staatiline ja termiline arvutus ning tööriistad projekteerimisprotsessi hõlbustamiseks.

Laeb
Laeb
Close now