Ohutumad hooned

 

Ohutus ehitusplatsil on ülioluline, kuid see on oluline ka teie hoonete pikaajalise turvalisuse tagamiseks.

 
Riski vähendamine ei ole ühekordne tegevus. See on nii projekti käigus kui ka kogu hoone eluea jooksul võetav pidev vastutus. Oleme koondanud siia mõned peamised tegurid, millega tuleb arvestada, et tagada hoone ohutus.

Kasutage tänapäevaseid ehitusmeetodeid nutikalt


Ennekõike on kaasaegsete ehitusmeetodite rakendamine ülioluline riskide minimeerimiseks ehitusplatsil. Ehituseeskirjad ning tervishoiu ja ohutuse normid arenevad iga päev edasi järgmisel põhjusel: sest me leiame pidevalt nutikamaid viise, kuidas asju ellu viia. Ja prioriteetide nimekirja tipus, nagu ikka, on riskide vähendamine.

Me käsitleme põhjalikumalt tänapäevaseid ehitusmeetodeid teadmuskeskuse teistes osades, kuid rõhutame alati, et selle põhimõtete üha tõhusam kasutamine on ohutuse seisukohalt ülioluline nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis.

Andmed on kõige olulisemad ...


Projekteerimis- ja spetsifitseerimisprotsess on oma olemuselt andmepõhine. Kuna ehitusmaailm saab paremini aru ehitusteabe modelleerimisest (BIM), on saadaval palju põhjalikke andmeid, mis aitavad teil oma hooneid ohutult projekteerida. Kuid peale selle võib andmetest alustamine – ja nende mõistmine – aidata teil ehitusetappe kavandada viisil, mis vähendab erinevaid riske. Niisiis, enne kui alustate, kasutage andmeid riskide osas teadlikumate otsuste tegemiseks.

... ja tarvitage läbivalt tervet mõistust


Seoses sellega, kuivõrd asjade internetis integreeritakse üha enam andmeid ja füüsilisi seadmeid, saate muuta riski vähendamise pidevalt täiustuvaks protsessiks. Lihtsalt ehitage vastavalt mõistusele. Pidevad seire- ja sidesüsteemid peaksid olema osa teie protsessist ja hoonest endast koos kiire teabevahetusega, millest tulenevad vajalikud meetmed, olgu selleks siis remont, asendus või taassertifitseerimine.

Selle tehnoloogia arenedes on eeldada VR-i ja AR-i laiemat rakendamist ning täpsemaid tehisintellekti programme, mis aitavad kaasa prognoosivale ja ennetavale hooldusele – kuid ka praegu on hoone turvalisuse tagamisel läbi selle terve elutsükli, otsast lõpuni, kõige tähtsam just nimelt mõistus.

Vaadake kukkumiskaitset pikas perspektiivis


Me teame kukkumiskaitsesüsteeme. Ja teame, et nende maksimaalne kasutamine nõuab ülalt-alla vaadet ja pikaajalist lähenemist. Kohelge oma süsteemi nii, nagu teeksite seda oma hoonega: mõeldes süsteemi tervele elutsüklile. Teie valik peaks olema kindel ja usaldusväärne, mis kaitseb inimesi ja teie hoone konstruktsiooni.

Sarnaselt ennetava hooldusega, mida tuleks alati eelistada töö käigus remondile, peaks teie süsteem vastama teie edaspidistele hooldusvajadustele nii kogu selle eluea kui ka teie hoone projektijärgselt eeldatava eluea jooksul.
Laeb
Laeb