Juriidiline teade Üldine vastutus ja toimetamine

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 8
CH-9435 Heerbrugg
info@sfs.com


Juriidiline teade

Seda veebilehte haldab SFS Group Finland OY Eesti FIliaal, Allika tee 2, EE-75312 Peetri alevik, Eesti. SFS Group Finland OY Eesti Filiaali esindab juriidiliselt ettevõtte juhtkond.

Registrikood: 10640019
KMKR nr (Eesti): EE100591422
Kontakt: ee.info@sfs.com

Veebipõhised arvutusvahendid

Pakume mitmeid illustreerimiseks tasuta veebipõhiseid arvutusvahendeid. Me ei garanteeri, et veebipõhiste tööriistade kasutamise tulemused on täpsed, ja teie vastutate selle eest, et arvutused ja/või tulemused oleksid nõuetekohaselt kvalifitseeritud isiku poolt sõltumatult kontrollitud. Välistatud on igasugune vastutus kahjude eest, mis tekivad otseselt või kaudselt seoses veebipõhistes arvutusvahendites esitatud teabe või selle kasutamise tulemustega.

Vastutus

See veebileht on koostatud suurima hoolega. Siiski ei anta garantiid, et selles sisalduv teave on ajakohane, õige, täpne või täielik. Igasugune vastutus kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt seoses sellel veebisaidil oleva teabega, on välistatud. Lisaks ei võta SFS Group vastutust kolmandate isikute veebisaitide sisu eest, millele see veebisait viitab.

Kaubamärgid

Kõik sellel veebilehel olevad kaubamärgid, nagu tähised, logod ja embleemid, on kaubamärgiseadusega kaitstud SFS Groupi ettevõtete kaudu, välja arvatud juhul, kui antakse muud teavet.

Litsentsid

Intellektuaalomandi õigused, nagu sellel veebilehel avaldatud patendid, kaubamärgid ja autoriõigused, on samamoodi kaitstud.

Autoriõigus

Autoriõigus SFS Group AG, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland. Kõik õigused on kaitstud.

Selle veebilehe tekst, illustratsioonid, graafika, küljendused, muusika, animatsioonid ja videod alluvad täiendavale intellektuaalomandi seadusele. Selle veebilehe sisu ei tohi ärilistel eesmärkidel kopeerida, levitada, muuta ega kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha. Lisaks sellele võivad sellel veebisaidil kuvatavad pildid olla kolmandate osapoolte autoriõiguste all.

Disain

SFS Group Fastening Technology Ltd 153 Kirkstall Road, Leeds
LS4 2AT
ukenquiries@sfs.com
www.uk.sfs.com

Tehniline teostus

Sana Commerce EMEA B.V. Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
The Netherlands
www.sana-commerce.com/contact

SFS Group Fastening Technology Ltd 153 Kirkstall Road, Leeds
LS4 2AT
ukenquiries@sfs.com
www.uk.sfs.com
Laeb
Laeb
Close now