Tuulekoormuse arvutamine


Factory Mutual või EN1991-1-4


SFS pakub tuulekoormuse arvutamise teenust, mille raames antakse juhiseid kinnituste sammu ja paigaldatava projekti jaoks vajalike koguste kohta. See on tavaliselt ette nähtud isolatsioonide (lamedate või kooniliste) ja/või ühekihiliste membraanide mehaaniliseks ühendamiseks tasapinna erinevate aluspindadega. Arvutuse kaudu saab järgmist teavet:
  • Kinnituste tüübid ja kombinatsioonid kinnitatavate materjalide jaoks
  • Kinnituste samm
  • Kinnituste hinnangulised kogused
  • Katuseplaanile vastav kinnitusskeem.
Arvutused on valdavalt EN-standardi kohased, kuigi võib tellida ka FM (Factory Mutual) arvutusi.

Arvutusi tehakse tavaliselt järgmiste süsteemide jaoks:
  • Lamekatusesüsteemid (isolatsioon, ühekihiline membraan);
  • Metallist tasapind konstruktsioonile
  • Komposiitpaneelid

Tuulekoormuse arvutused tehakse sageli koos kohapõhiste tõmbetestidega, et tagada kasutatud projektkoormuste sobivus.
Laeb
Laeb